„Organizacja szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Zamówienie obejmuje:1.Zapewnienie sali konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia 2.Zapewnienie cateringu podczas szkolenia 3.Zapewnienie szkoleniowca w zakresie obsługi systemu SL2014 4.Zapewnienie obsługi organizacyjnej szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się