PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pakiety zadań pn.: „Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych, produkty chemiczne wysokowartościowe i różne, peptony i substancje białkowe, enzymy, immunoglobuliny, odczynniki do elektroforezy oraz kultury mikrobiologiczne do realizacji projektu: „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” - w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

» Opis zapytania

materiały i odczynniki chemiczne w podziale na pakiety tematyczne i zadania w ramach tych pakietów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się