„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli gazów medycznych.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen
medyczny oraz butli gazów medycznych dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Dostawa gazów medycznych:
 Dostawa tlenu medycznego ciekłego w ilości 98 000kg,
 Dostawa tlenu medycznego sprężonego w butlach o poj. 40 l w ilości 63szt.,
 Dostawa gazu medycznego, sprężonego ; podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50%v/v w butlach o poj. 10l zawierających 2,8m³ mieszaniny gazów w ilości 50szt.
Wymaga się, aby tlen medyczny spełniał wymogi Farmakopei Europejskiej Ph.Eur.0417.
W niniejszym postępowaniu obowiązują wymagania Farmakopei Europejskiej, przygotowanej w ramach
działalności Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leku i Ochrony Zdrowia przy Radzie Europy w Strasburgu. Polska wersja tej Farmakopei jest przygotowana i wydawana w Urzędzie Rejestracji produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako kolejne publikacje Farmakopei Polskiej, jej VIII
wydanie, zawierające wymagania ogólne oraz monografie szczegółowe, stanowi pełny, całkowicie zgodny z
oryginałem, polskojęzyczny tekst aktualnej wersji Farmakopei Europejskiej.
 Dostawa podtlenku azotu medycznego w butlach 7 kg w ilości 68szt.,
 Dostawa dwutlenku węgla medycznego do zabiegów laparoskopowych w butlach 7,5 kg w ilości 26szt.,
 Dzierżawa butli w ilości 55szt.,
 Dzierżawa zbiornika tlenu wraz z parownicą i systemem telemetrii (w tym wszystkie koszty związane z ewentualnym postawieniem i uruchomieniem zbiornika).
Oferty należy składać na całe zadanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się