STAL/Rudnik/11.00381.3.2/profile + blacha

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni

1.1. Konstrukcja wykonana ze stali w gatunku;
- S355J2H – profile zamknięte
- S355J2 – blachy, profile otwarte
- S235JRH – profile na barierki i drabiny
- wszystkie materiały wg PN-EN 10025-2 z oznaczeniem CE. Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 w języku polskim i angielskim. Dopuszcza się następujące sytuacje: język polski jest na dokumencie (inne dodatkowe języki nie są przeszkodą), lub brak jest języka polskiego w ogóle, ale wtedy musi być bezwzględnie język angielski, jako jeden z języków na dokumencie.
Wymagania szczegółowe:
1.1.1 Profile zamknięte S355J2H / S235JRH wg PN-EN 10219 (zimnowalcowane ze szwem) lub PN-EN 10210.
1.1.2 Profile otwarte S355J2 lub S235JR +M lub +AR.
Tolerancje:
a) EN 10034: profile I i H
b) EN 10279: profile U
c) EN 10056-2: profile L równo i nierównoramienne
d) EN 10055: profile T
1.1.3 Blachy S355J2, S235JR +N lub +AR
Tolerancje grubości blach zgodnie z PN-EN 10029 w klasie A i EN 10051.
1.1.4 Klasa powierzchni A2 (dla blach), C1 (dla profili) wg PN-EN 10163-2,-3.
1.1.5 Stopień skorodowania wyższy jak B zgodnie z PN-EN ISO 8501-1 jest nieakceptowalny.
1.1.6 Materiały bez dodatkowych wymagań na: rozwarstwienie wg EN 10160, Z15, Z25 wg EN 10164.
1.1.7 Wszystkie elementy powinny być oznakowane, aby można było zidentyfikować je z certyfikatami materiałowymi oznaczenia zgodne z PN-EN 10025-1, podpunkt 11. Dane będą przeniesione na dokumentację powykonawczą ( śledzenia materiałów ).
1.2 CZĘŚCI ZŁĄCZNE WG DOKUMENTACJI CYNKOWANE OGNIOWO Z ATESTEM, świadectwem odbioru 2.1.
- śruby i nakrętki powinny być od jednego producenta tak aby zapewnić idealne skręcenie.
1.3 Wszystkie materiały stalowe powinny być bez jakichkolwiek uszkodzeń powierzchni i wewnętrznych uszkodzeń, które mogłyby obniżyć nośność podłoża lub możliwość użyteczność konstrukcji.
1.4 W przypadku wystąpienia uszkodzeń dokonać naprawy zgodnie z instrukcją naprawy IND-02.02/07/02/GSR.
1.5 Materiał powinien być nowy i mieć gładką powierzchnię bez pęknięć, rys, korozji i bez zawalcowań.
1.6 KONSTRUKCJA MALOWANA
1.7 S275J0 = S355J2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.