Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych. w okresie trwania wystawy Mobile World Congress w Barcelonie – Hiszpania,
2.Wielkość zamówienia szacuje się na 92 osobo dni tj. miejsca hotelowe w pokojach jednoosobowych dla 23 osób w okresie w okresie od 26 lutego do 2 marca 2017r. (4 doby hotelowe), z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość wystąpienia potrzeby wynajęcia do trzech pokoi już od 21 lutego 2017r.
3.Lokalizacja hotelu/hoteli, w których zaproponowane zostaną miejsca noclegowe musi zapewniać możliwość przebycia trasy środkami komunikacji publicznej i/lub pieszo w godzinach szczytu z hotelu do miejsca odbywania się wydarzenia – Międzynarodowych Targów Mobile World Congress w Barcelonie z lokalizacją Barcelona, AV.Joan Carles I, 64 08908 L’Hospitalet de Llobregat, w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Odległość będzie sprawdzana poprzez aplikację Google Maps, z zastrzeżeniem, że zawsze pod uwagę będzie brana krótsza trasa oraz czas przejazdu podany w środkach komunikacji miejskiej.
4.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do rezerwacji i sprzedaży hotelowych usług noclegowych. Za usługę Zamawiający rozumie nocleg wraz ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. Pokój wyposażony w łazienkę, klimatyzację, telewizor, telefon i Internet, z zagwarantowaną codzienną usługą sprzątania oraz wymianą ręczników. Zamawiający ma możliwość modyfikacji ww. wymogów w uzasadnionych przypadkach.
5.Cena za wynajem jednego miejsca noclegowego nie może być wyższa niż kwota limitu na nocleg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).
6.Nocleg wszystkich uczestników powinien odbywać się co do zasady w jednej lokalizacji/hotelu. Zamawiający jednak dopuszcza możliwość większej ilości lokalizacji, pod warunkiem, że wszystkie lokalizacje będą spełniały wymagania zawarte w pkt.3.
7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagań Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy zawarty został w dokumentacji zamówienia a w szczególności w Ogłoszeniu i załączniku nr 5 - istotnych postanowieniach umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się