Usługa cateringowa w ramach Gali „Ambasador Województwa Lubelskiego 2016” i Marki „Lubelskie”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w ramach Gali „Ambasador Województwa Lubelskiego 2016” i Marki „Lubelskie”, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2017 r. od godziny 17.30 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin. "Ambasador Województwa Lubelskiego" to jedyne, niepowtarzalne wydarzenie promocyjne Województwa Lubelskiego przeprowadzone w formie konkursu dla osób, instytucji i firm z Województwa Lubelskiego, które w najlepszy sposób promują Lubelszczyznę w kraju i poza jego granicami. Gala połączona jest z uroczystym nadawaniem certyfikatów Marka „Lubelskie”.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie cateringu wraz z obsługą kelnerską, nie mniejszą niż 30 kelnerów dla 1000 osób (gości) zgodnie z załączonym menu, a także zapewnienie 50 sztuk stołów, przykrytych obrusami i otoczonych falbanami bocznymi (skirting) i przystrojenie ich 30 bukietami i 30 lampkami LED, zastawy stołowej porcelanowej i szklanej (talerze, sztućce, szklanki, serwetki w ilości wystarczającej dla wszystkich gości) oraz niezbędnych urządzeń gastronomicznych do serwowania potraw na gorąco, pater do serwowania posiłków, a także zachowanie czystości w miejscu i podczas świadczenia usługi cateringu do końca imprezy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
55300000-3

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się