Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników szkoleń organizowanych przez Dział Doskonalenia i Edukacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Przewidywana ilość dni szkoleń wynosi min. 8 max 15 w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. Łączna liczba uczestników planowanych szkoleń wynosi min. 80 max 300 osób.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników szkoleń organizowanych przez Dział Doskonalenia i Edukacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Przewidywana ilość dni szkoleń wynosi min. 8 max 15 w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. Łączna liczba uczestników planowanych szkoleń wynosi min. 80 max 300 osób. Zamówienie z prawem opcji: Zamawiający w pkt 3.2. określił minimalny zakres zamówienia realizowany w ramach zamówienia, wskazując jednocześnie pozostały rozszerzony zakres przedmiotu zamówienia, który będzie zobowiązany zrealizować Wykonawca na wyraźne oświadczenie woli Zamawiającego. Usługa będzie realizowana w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu; w pomieszczeniach siedziby Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i/lub wskazanych przez Zamawiającego na terenie Krakowa. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ. Usługi świadczone będą w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o dokładnym terminie planowanego szkolenia oraz przedstawienia jego programu uwzględniającego przerwę na lunch oraz godziny trwania szkolenia w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego szkolenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się