Wbicie Grodzic

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Polimex Energetyka Sp. z o.o. będzie realizował zadanie pn.: „Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206” Oddział Elektrowni Dolna Odra.

W oparciu o informacje zawarte w niniejszym zapytaniu prosimy o złożenie oferty techniczno-handlowej na wbicie i pozostawienie w gruncie grodzic o dł. 90 m. wbitych na głębokość 8m w grunt spoisty wystających poza niego na wysokość 4m.
Prosimy również o zaproponowanie rodzaju grodzic które moglibyśmy zastosować.
W.w. ceny powinny zawierać wszystkie składniki kosztowe w tym w szczególności: wytworzenie, transport.
TERMINY:
• Data złożenia oferty: do 31.01.2017r
• Termin ważności oferty: do 28.02.2017r
• Możliwy termin rozpoczęcia prac: 6 tydzień 2017 r.

4. Zalecany termin płatności 60 dni
5. Osoba kontaktowa do spraw technicznych: Jerzy Wójcik, tel: 798 132 256, e-mail: jerzy.wojcik@polimex-energetyka.pl, Piotr Pieńkowski, tel: 695 140 136, e-mail: piotr.pienkowski@polimex-energetyka.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się