Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa azotu ciekłego w ilości 1400 ton w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz dzierżawa dwóch zbiorników na azot ciekły o pojemności minimum 26 m3 wraz z ich posadowieniem i montażem.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa azotu ciekłego w ilości 1400 ton w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz dzierżawa dwóch zbiorników na azot ciekły o pojemności minimum 26 m3 wraz z ich posadowieniem i montażem. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. Postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się