ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH DLA OPERY WROCŁAWSKIEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie hotelarskich i apartamentowych usług noclegowych dla Opery Wrocławskiej. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić pokoje hotelowe/apartamenty osobom wskazanym przez Zamawiającego w hotelu/apartamentowcu Wykonawcy, w okresie trwania umowy oraz zapewni zakwaterowanie na żądanie Zamawiającego. Zaoferowane ceny będą miały zastosowanie również dla klientów Zamawiającego i jego kooperantów pod warunkiem, że rezerwacja zostanie dokonana przez przedstawiciela Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 9 części:
Część 1. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 4*
Część 2. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 4*
Część 3. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 4*
Część 4. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 3*
Część 5. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 3*
Część 6. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 5*
Część 7. Usługa noclegowa typu apartamentowego rozliczana w pieniądzu i barterowo.
Część 8. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 5*
Część 9. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 5*

Uwzględniając charakter prowadzonej działalności i częstotliwość wykorzystywania miejsc noclegowych wyodrębniono odpowiednio 3 samodzielne części usług świadczone przez hotele kategorii 4* i 5* oraz 2 samodzielne części usług świadczone przez hotele kategorii 3⃰, stosując kryterium lokalizacji, w tym odległości od siedziby Zamawiającego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się