Świadczenie usług hotelarskich dla gości Opery NOVA w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich dla Opery NOVA
w Bydgoszczy. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić pokoje hotelowe osobom wskazanym przez Zamawiającego w hotelu Wykonawcy, w okresie trwania umowy oraz zapewnić zakwaterowanie na każde żądanie Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się