Przetarg nieograniczony na świadczenie usług żywieniowych w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. w siedzibie Wykonawcy z produktów własnych, dostarczenie do kuchenek oddziałowych szpitala, oddzielnie na każdy oddział, w zbiorczych opakowaniach termoizolacyjnych wyposażonych w pojemniki GN i termosach (zupa i napoje gorące), zapewniających utrzymanie właściwej temperatury potraw zimnych i gorących. Kompleksowa usługa żywienia pacjentów obejmuje także mycie i dezynfekcję opakowań termoizolacyjnych i termosów w siedzibie Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji zamówienia obowiązujących przepisów, m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami).
Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za:
- za właściwe przechowywanie środków spożywczych (z uwzględnieniem segregacji, utrzymania odpowiedniej temperatury i innych warunków przechowywania, stan opakowań, itp.);
- przestrzeganie terminów ważności artykułów spożywczych;
- higienę produkcji;
- sposób wydawania żywności i jej transport;
- jakościową i ilościową ocenę sposobu żywienia.
Wszędzie tam, gdzie użyto nazw własnych produktów, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały lub produkty równoważne. Wskazane prze Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma jedynie charakter przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów lub produktów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.01.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się