Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną i zoohigieniczną

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z:
podstawową opieką weterynaryjną (odrobaczanie - raz na kwartał, szczepienie przeciwko grypie końskiej, tężcowi – 2 razy w roku)
opieką zoohigieniczną (wymianą ściółki, dokonywaniem dościółki w boksach co najmniej raz dziennie, wywożeniem obornika ze stajni bieżąco, dezynfekcją stajni, myciem koni w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej lub zaraźliwej)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do siwz. Wielkość i zakres zamówienia zawiera także wzór umowy stanowiący – załącznik nr 9 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się