Całodzienne wyżywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1.Przygotowanie dostarczenie oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego posiłków (uwzględniających diety specjalne) na bazie kuchni Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej SIWZ.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do specyfikacji.
3.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się