Najem sal szkoleniowych wraz z usługą restauracyjną dla uczestników projektu na szkolenia organizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes - ST” realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci: jednoczesnego najmu sześciu sal szkoleniowych w jednej lokalizacji w Tarnowie, przeznaczonych każda dla min. 15 uczestników i prowadzącego, przez okres 15 dni szkoleniowych w jednym naborze. Przewiduje się pięć naborów, w odstępach ok. dwumiesięcznych. Usługa najmu sal szkoleniowych połączona ma być z usługą restauracyjną,( rozumianą jako lunch podawany do stołu przez obsługę kelnerską ) przewidzianą dla szkolących się uczestników programu organizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes - ST” realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 ( zwana dalej łącznie Usługą. )
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się