Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 2 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 2 części:
Część 1. Zakup i dostawa sprzętów i akcesoriów stanowiących wyposażenie hoteli, restauracji i doposażenie pracowni szkolnych oraz naczyń i akcesoriów gastronomicznych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
Część 2. Zakup i dostawa sprzętów gastronomicznych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2017 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się