Usługa codziennego przygotowywania wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Zambrowie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego przygotowywania wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Zambrowie.
2.Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia odbywała się przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz.1502, z późn. zm.).
3.Roczna planowana ilość posiłków wynosi 22800 osobodni (śniadanie, obiad, kolacja/ 1 osoba), w tym roczna planowana ilość II śniadań wynosi 7200 posiłków, roczna planowana ilość podwieczorków wynosi 7200 posiłków.
4.Każdy posiłek podstawowy (śniadanie, obiad i kolacja) z tzw. diety normalnej zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ, musi zawierać dostateczną ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw lub owoców. Wartość kaloryczna posiłków ogółem powinna się mieścić w granicach 2300 – 2400 kcal, w tym białko ogółem 80g, w tym białko zwierzęce – 45g, tłuszcze - 80g, węglowodany – 325g.
W przypadku diety cukrzycowej dla chorych przyjmujących insulinę oraz diety dziecięcej i diety wysoko białkowej należy przewidzieć również II śniadanie i podwieczorek.
1)Wartość kaloryczna poszczególnych posiłków winna mieścić się w następujących przedziałach:
- śniadanie –690 – 805 kcal, co stanowi 30-35 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki,
- II śniadanie – 115 - 120 kcal, co stanowi 5 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki,
- obiad - 805 - 920 kcal, co stanowi 35 - 40 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki,
- podwieczorek - 115 - 120 kcal, co stanowi 5 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki,
- kolacja – 575 – 690 kcal, co stanowi 25 - 30 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki.
4.Realizacja średnich norm żywieniowych według grup produktów przedstawiać się musi następująco:
- produkty zbożowe - 400g
- mleko i produkty mleczne - 500g
- jaja – 15g
- mięso, wędliny i ryby - 140g
- masło i śmietana – 30g
- inne tłuszcze - 35g
- ziemniaki - 400g
- warzywa i owoce z witamina C - 200g
- warzywa z karotenem - 130g
- inne warzywa i owoce – 300g
- strączkowe suche - 10g
- cukier i słodycze - 55g
5.Do posiłków:
śniadanie - należy przewidzieć kawę mleczną lub zupę mleczną,
obiad - należy przewidzieć kompot lub kisiel płynny, itp.
kolacja - należy planować herbatę wraz z cukrem oraz dodatek w postaci warzyw lub owoców.
Gramatura mięsa na obiad podawana z sosem powinna wynosić – 120g, bez sosu – 100g. Dodatki do obiadu w postaci surówek roślinnych lub warzyw gotowanych muszą wynosić co najmniej 120g.
6. Przygotowywanie posiłków odbywać się musi z uwzględnieniem diet stosowanych w tutejszym szpitalu, oraz zgodnie ze zleceniami lekarzy, wg zamówień z poszczególnych oddziałów (wykaz stosowanych diet - załącznik nr 5 SIWZ).
7.Zakupy surowców Wykonawca realizował będzie w punktach, które zapewniają ich wysoką jakość, zupy powinny być przygotowywane na bazie produktów naturalnych bez użycia półproduktów (np. zup w proszku).
8.Zamawiający wymaga aby przygotowywanie posiłków było przeprowadzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r, Nr 171, poz. 1225 z póź. zm.).
9.Odległość miejsca wykonywania posiłków nie może być większa niż 30 km od siedziby zamawiającego (liczonej najkrótszą drogą publiczną).
10.Transport posiłków od Wykonawcy do siedziby zamawiającego wykonuje zamawiający na własny koszt.
11.Zamawiający zapewnia niezbędną ilość termosów i lodówkę do przewozu posiłków.
12.Mycie i dezynfekcję naczyń używanych do przewozu posiłków realizuje Zamawiający.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się