Obsługa cateringowa spotkań, w tym misji gospodarczych organizowanych w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa spotkań, w tym misji gospodarczych organizowanych w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) zapewnienie poczęstunku obejmującego serwis kawowy dostępny podczas całego spotkania i lunch, wraz z serwisem gastronomicznym (obsługa kelnerska, dostarczenie stołów oraz zastawy, sprzątanie) dla uczestników gospodarczej misji przyjazdowej z Rosji, której organizację zaplanowano na wrzesień 2017 r. – zamówienie obejmie usługę
dla max. 80 (osiemdziesięciu) uczestników w każdym z 2 (dwóch) dni imprezy;
b) zapewnienie poczęstunku obejmującego serwis kawowy dostępny podczas całego spotkania i lunch, wraz z serwisem gastronomicznym (obsługa kelnerska, dostarczenie stołów oraz zastawy, sprzątanie) dla uczestników gospodarczej misji przyjazdowej
z Ukrainy, której organizację zaplanowano na wrzesień 2018 r.– zamówienie obejmie usługę dla max. 80 (osiemdziesięciu) uczestników w każdym z 2 (dwóch) dni imprezy;
c) zapewnienie poczęstunku obejmującego serwis kawowy dostępny podczas całego spotkania wraz z serwisem gastronomicznym (obsługa, dostarczenie stołów oraz zastawy, sprzątanie) dla uczestników spotkań z gośćmi zagranicznymi – zamówienie obejmie usługę dla max. 10 (dziesięciu) uczestników spotkań w trakcie każdego z max. 60 (sześćdziesięciu) spotkań, organizowanych w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2019r. Poszczególne usługi będą zlecane przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego i w terminach określonych każdorazowo
dla danego zlecenia przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług w zakresie ilości dni, spotkań, misji i ich uczestników, niż maksymalna wskazana w przedmiocie zamówienia, przy czym Zamawiający deklaruje, że liczba zamówionych osobodni nie spadnie łącznie poniżej 500. Podane w opisie ilości dni, spotkań, misji i ich uczestników są ilościami maksymalnymi i nie stanowią zobowiązania do ich zrealizowania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się