STAL/Rudnik/11.00353.3.2

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni

1. Systemy oznaczania stali wg EN-10025-1, punkt 11
2. Materiały z UE + Rosja, Ukraina
3. Wszystkie materiały z oznaczeniem CE
4. Blachy w gatunku S235 JR (konstrukcja drugorzędna) wg. EN 10025-2- świadectwo odbioru 3.1 wg. EN 10204:2004 ,
5. Certyfikaty z próbą udarności dla stali S355 dla materiałów o grubości powyżej 8 mm.
6. Tolerancje wykonania, wymiarów, kształu i masy materiałów wg EN-10029, klasa B lub C
7. Profile zamknięte wg EN 10219.
8. Konstrukcja cynkowana, wg EN1461 na min 85 um, zawartość krzmu musi zawierać się w granicach: - 0,15 < Si < 0,22 %
9. Dopuszczalne granice odnośnie usterek powierzchni i wymagania dotyczące ich naprawy wg PN–EN 10163–1:2004
- dla blach wg EN 10163-2: klasa A podklasa 2
- dla kształtowników wg EN 10163-3: klasa C, podklasa 1
10. Stopień skorodowania wyższy jak B zgodnie z ISO 8501-1 jest nieakceptowalny.
11. Dopuszczona zamian gatunku S235JR na S355J2
12. Dla projektu blachy oznaczone na rysunkach Z15, badać na rozwarstwienie wg punktu 12.
Materiał powinien być nowy i mieć gładką powierzchnię bez pęknięć, rys i
korozji. Wszystkie materiały stalowe powinny być bez jakichkolwiek
uszkodzeń powierzchni i wewnętrznych uszkodzeń, które mogły by
obniżyć nośność podłoża lub uniemożliwić użyteczność konstrukcji. Wykonanie konstrukcji wg EN 1090-2 - EXC 2 Termin dostawy do Rudnika:30.12.2016

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2016 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się