PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W RAMACH SERWISU KAWOWEGO ORAZ GORĄCEGO POSIŁKU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "INTEGRACJA” w okresie od 9.01.2017r. do 30.03.2017r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest przygotowywanie i wydawanie produktów spożywczych w ramach serwisu kawowego oraz gorącego posiłku dla uczestników biorących udział w warsztatach, wynikających z zadań projektu „INREGRACJA”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt „Integracja” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zamówienia składa się z 2 części (zakresów), z których każdy może być realizowany samodzielnie przez poszczególnych wykonawców.
Część 1. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w okresie od 9 stycznia 2017r. do 31 stycznia 2017r. Część 2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w okresie od 6 lutego 2017r. do 30 marca 2017r. Realizacja 2 części przedmiotu zamówienia jest uwarunkowana zabezpieczeniem środków finansowych w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (planie finansowym Zamawiającego) na 2017r. W przypadku nie uzyskania środków finansowych na to zadanie, Zamawiający nie udzieli zamówienia na w/w część poprzez zawarcie umowy. O udzieleniu zamówienia wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany po 2.01.2017r.Planowane jest łącznie dla obu części zamówienia 45 spotkań w grupach po ok. 14-16 osób w każdej, łącznie dla 88 uczestników projektu w dni robocze przez cały okres realizacji zamówienia we wskazanej przez zamawiającego sali warsztatowej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Maksymalna ilość wydawanych produktów spożywczych oraz gorących posiłków dla uczestników projektu wynosi 620. Wykonawca zostanie powiadomiony o adresie dostawy oraz dokładnej ilości osób biorących udział w warsztatach na 1 dzień przed dostawą przedmiotu zamówienia, zaś potwierdzenie faktycznej ilości uczestników Wykonawca otrzyma w każdym dniu realizacji przedmiotu zamówienia do godz. 9:00. Zamówienie będzie realizowane na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.
Przy dostawie serwisu kawowego i gorących posiłków do miejsca wskazanego przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest przestrzegać normy sanitarne oraz BHP.
Pod pojęciem serwisu kawowego w czasie 1 dniowego spotkania dla 1 grupy należy rozumieć:
1) Minimum 1 ekspres do parzenia kawy, kawa mielona do zasypania ekspresu na minimum 3 kubki kawy dla każdego uczestnika warsztatów, naczynia jednorazowego użytku – kubki nie mniej niż 3 sztuki na osobę, mieszadełka - nie mniej niż 3 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych - nie mniej niż 6 sztuk na osobę, śmietanka do kawy w płynie w pojemnikach jednorazowych (10 g) – nie mniej niż 3 sztuki na osobę, serwetki jednorazowe; w/w produkty spożywcze winny być najwyższej jakości oraz naczynia jednorazowego użytku muszą posiadać atest PZH; 2) Minimum 1 czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7 l., herbata w saszetkach jednorazowych pakowanych oddzielnie w „kopertach” w czterech różnych smakach (herbata czarna, herbata czarna owocowa) - nie mniej niż 3 sztuki na osobę, naczynia jednorazowego użytku – kubki - nie mniej niż 3 sztuki na osobę, mieszadełka - nie mniej niż 3 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych - nie mniej niż 6 sztuk na osobę, serwetki jednorazowe; w/w produkty spożywcze winny być najwyższej jakości oraz naczynia jednorazowego użytku muszą posiadać atest PZH;
3) Mieszanka ciastek, w tym między innymi ciastka: kruche, maślane, wafelki, biszkoptowe z galaretką nie mniej niż 15 sztuk na osobę dziennie;
4) Paluszki z solą, z sezamem, o smaku cebuli i sera nie mniej niż 100g na osobę dziennie;
5) Jeden owoc (np. Jabłko, gruszka, banan, pomarańcza itd.) na osobę dziennie;
6) Woda mineralna gazowana lub niegazowana w butelkach plastikowych, zakręcanych - nie mniej niż 1,5 litra wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej na osobę dziennie.
7) Serwis kawowy winien być wydawany minimum 10 minut przed rozpoczęciem warsztatów oraz w czasie trwania warsztatów, do wyczerpania potrzeb uczestników projektu "Integracja". Produkty podawane podczas serwisu kawowego winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne.
8) Zamawiający wymaga aby serwis kawowy obsługiwany był przez minimum jednego pracownika oddelegowanego przez wykonawcę.
Gorący posiłek (zestaw obiadowy) winien składać się z potraw tradycyjnych tj. zupy i II dania oraz minimum 250 ml soku owocowego w butelce z zachowaniem następujących zasad:
- raz w tygodniu musi być ryba,
- raz w tygodniu musi być danie bezmięsne,
- trzy razy w tygodniu muszą być dania z mięsem, z wyłączeniem podrobów.
Każdy gorący posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe lub wołowe, drób, ryby, nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, gotowane warzywa, surówki, sałatki, owoce). Gorące posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, powinny być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania.
Waga gotowych potraw nie może być mniejsza niż:
- zupa – min. 500 ml. zupy gotowanej na wywarze mięsnym lub warzywnym oraz minimum 200g pieczywa. Zamawiający wymaga by zupy podawane były, w zależności od rodzaju, z makaronem, ziemniakami, ryżem, kaszą i świeżymi warzywami,
- ziemniaki – min. 300g,
- kasza, makaron, ryż – min. 200g,
- sztuka mięsa (bez kości) – min. 200g,
- ryba porcja – min. 200g,
- jarzyny,gotowane warzywa, surówki, sałatki – min. 150g,
- danie mięsno-warzywne, jarskie, np. pierogi, kopytka, naleśniki, krokiety, placki ziemniaczane itp – min. 400 g.
W przypadku przygotowania drugiego dania, do którego nie podaje się w sposób zwyczajowo przyjęty surówki Wykonawca podaje owoc – min. 100g.
Każdy z posiłków musi zawierać minimum 1000 kalorii. Posiłki muszą być wydawane jako produkty o temperaturze 60ºC - 80ºC – zgodnie z normami żywieniowymi. Nie można zaniżać ustalonej wagi posiłków pod groźbą zastosowania kar umownych.
Gorący posiłek będzie wydawany od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 12:30 do 12:45. Posiłki mają zostać dostarczone do sali warsztatowej, podzielone na porcje, w zamykanych opakowaniach jednorazowego użytku posiadających atest PZH, zabezpieczających przed nadmierną utratą ciepła, w sposób umożliwiający bezpośrednie podanie do spożycia wraz ze sztućcami jednorazowego użytku i serwetkami jednorazowego użytku.
Uwaga: Zamawiający ustanawia dodatkowe kryterium oceny ofert, tj. podawanie serwisu kawowego i gorącego posiłku w naczyniach ceramicznych, jako fakultatywny element zamówienia dodatkowo punktowane przy ocenie wyboru oferty. Punkty za naczynia ceramiczne oblicza się przyjmując za podstawę zastosowanie naczyń ceramicznych w celu podniesienia kultury podawania posiłków przypisując jej 40 pkt., zaś zastosowanie naczyń plastikowych jednorazowych 0 %.
Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie dwudaniowych pełnych obiadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia winny posiadać określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, zgodnie z przepisami prawa.
W celu należytego wykonania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania posiadanych przez niego danych osobowych dotyczących klientów i zgodnie z następującym przeznaczeniem w celu świadczenia usług w zakresie: imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania. Realizacja zadania ma być prowadzona przez Wykonawcę w taki sposób, aby zapewniała ochronę danych osobowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2016 | 07:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się