Blachy 90.60096.3.1 gr 1c10,1c12

» Opis zapytania

-Atesty 3.1 w języku angielskim-- Ze znakiem CE
UWAGA: Stal do cynkowania ogniowego. Zawartość krzemu "Si "do 0- 0,03%, 0,15-0,25
Badania Z 15 , Z25 , Z35 wg EN 10164
Tolerancja grubości kl. A,N wg EN 10029:2010
Stan powierzchni kl. A2 ,C1wg EN 10163:
Dopuszczalny stopień skorodowania powierzchni wg. PN-EN ISO 8501-1 klasa A.B.C stopień D niedopuszczalny
Wykonanie zgodnie z EN 10025:2007
Dla stali wg 10025 informacja w dokumencie o zawartości pierwiastków do obliczenia CEV
Oraz zawartości Al., Nb i Ti.
Dla materiałów w gat.S355 wymagana analiza stopowa 14 pierwiastków
* - dokument materiałowy zgodny z wymaganiami Normy PN-EN 10204:2006;
2.1 – Deklaracja zgodności z zamówieniem „rodzaj 2.1"
2.2 – Atest „rodzaj 2.2"
3.1 – Świadectwo odbioru 3.1 „rodzaj 3.1"
3.2 – Świadectwo odbioru 3.2 „rodzaj 3.2"
Dokumenty wynikające z normy powinny być dostarczone z materiałem.
Uwaga: Prosimy o przesyłanie oryginalnych atestów. Jeżeli nie jest to możliwe to kopia atestu powinna zawierać adnotację "Za zgodność z oryginałem" oraz datę, podpis i pieczęć osoby potwierdzającej.
Brak dokumentów , traktowane jest jako dostawa niekompletna i skutkuje wszczęciem postępowania reklamacyjnego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2016 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się