Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się