Świadczenie hotelarskich usług noclegowych

» Opis zapytania

1. Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na 4 zadania / części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej SIWZ zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na nieograniczoną liczbę wybranych przez siebie zadań - części przedmiotu zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług noclegowych w pokojach o najwyższym standardzie, jedno; dwu; trzy; cztero osobowych i pokój typu studio 2 x 1 z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym.
Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie:
2.1. dla zadania Nr 1, określono w załączniku nr 3.1 do SIWZ ;
2.2. dla zadania Nr 2, określono w załączniku nr 3.2 do SIWZ ;
2.3. dla zadania Nr 3, określono w załączniku nr 3.3 do SIWZ ;
2.4. dla zadania Nr 4, określono w załączniku nr 3.4 do SIWZ ;
oraz we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ,
Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.23wszur.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2016 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się