Świadczenie usług w zakresie przygotowywania, gotowania i wydawania posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie przygotowywania, gotowania i wydawania śniadania i jednego jednodaniowego gorącego posiłku obiadowego (zupa) dziennie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu przyznanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). Podopieczni MOPS powinni mieć możliwość spożywania posiłków w lokalu, restauracji, stołówce Wykonawcy na terenie Miasta Łowicza, a także „na wynos”. Zamawiający wymaga, aby lokal, w którym będą wydawane posiłki był usytuowany w odległości nie większej, niż 1 km od siedziby Zamawiającego (centrum Miasta Łowicza), ze względu na to, iż z posiłków korzystają osoby bezdomne, bezrobotne, które nie posiadają środków finansowych na dojazdy. Posiłki wydawane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:30. W piątek dodatkowo wydawane będą posiłki “na wynos” na sobotę i niedzielę. Posiłki będą wydawane miesięcznie średnio w ilości około 400 posiłków śniadaniowych i około 1.600 posiłków obiadowych (zup). Przewiduje się, że średnio dziennie wydawanych będzie co najmniej 80 posiłków obiadowych. Wykonawca powinien zapewnić możliwość wydania dodatkowych porcji posiłku w przypadku zaistnienia nieprzewidzianej okoliczności uzasadniającej udzielenie natychmiastowej pomocy w w/w formie, w ilości co najmniej 20 dodatkowych posiłków obiadowych, łącznie 100 posiłków. Posiłki mają być sporządzone zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być sporządzone ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki muszą być sporządzone w dniu ich wydawania. Gorący posiłek musi mieć odpowiednią temperaturę, wymaganą dla posiłków obiadowych. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz podawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594). Posiłki muszą być urozmaicone. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Szacunkowa maksymalna ilość posiłków przez cały okres realizacji zamówienia wynosi 24.000 w tym śniadaniowych 4.800, obiadowych 19.200.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się