Przetarg nieograniczony na świadczenie dostaw obiadów do stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem w 2017 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw na potrzeby stołówki szkolnej - gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z kompotem.
Zamawiający planuje, że:
- dziennie należy dostarczyć 160 obiadów,
- w roku 2017 (od stycznia do grudnia ) należy dostarczyć około 28320 obiadów, tj. 160 obiadów razy 177 dni.
Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów według zamówień uczniów.
W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowana liczba 28320 przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2016 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się