Catering na szkolenia na Poligonie Szkoleniowym w Straszynie w roku 2017

» Opis zapytania

Nazwa zamówienia: Catering na szkolenia na Poligonie Szkoleniowym w Straszynie w roku 2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zadania: Nazwa zadania: Catering
Termin realizacji zadania: 12 miesięcy
Kryteria oceny ofert: Catering na szkolenia na Poligonie Szkoleniowym w Straszynie w roku 2017:
Cena - 100,00%
Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 40 dni
Warunki zamówienia: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki wskazane w Warunkach Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2016 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się