Zorganizowanie w roku szkolnym 2016/2017 wyjazdu śródrocznego, tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu w roku szkolnym 2016/2017 wyjazdu śródrocznego, tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7
w Katowicach z klas III a, III b, III c, III d, III e oraz III f zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w SIWZ.
Miejscowość musi być położona nad otwartym Morzem Bałtyckim w województwie zachodniopomorskim z wyłączeniem wszystkich miejscowości z wysokim klifem.
Zamówienie obejmuje organizację pobytu, transport i wyżywienie dla 137 osób (w tym 124 dzieci). Cena pobytu opiekunów jest wkalkulowana w cenę jednostkową ucznia. Przy czym, ostateczna ilość osób uczestniczących w zielonej szkole podana zostanie wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem. Zamawiający zapłaci za każdego faktycznego uczestnika wycieczki, nie mniej niż za 80% deklarowanej w zamówieniu ilości uczniów. Turnus winien rozpocząć się kolacją w dniu przyjazdu i potrwać 13 pełnych dni w miejscu pobytu, natomiast skończyć się śniadaniem w dniu wyjazdu powrotnego (tj. 15 dni z podróżą w obie strony i 14 nocy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie
  • Organizacja podróży

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się