Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie na oddziały szpitalne szpitalne ( do kuchenek oddziałowych) posiłków oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych bezpośrednio po posiłkach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie przygotowywania, dostarczania i przekazywania na oddziały szpitalne ( do kuchenek oddziałowych) posiłków oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych bezpośrednio po posiłkach
Całodzienne wyżywienia dla pacjentów szpitala w Sycowie
Całodzienne wyżywienie dla pacjentów szpitala w Oleśnicy
Wspólny słownik zamówień publicznych: CPV: 55.32.00.00-6 ( usługi przygotowywania posiłków)
Przedmioty dodatkowe: 55.52.00.00.-1 ( usługi dostarczania posiłków)
Średnia ilość pacjentów : 170 osób ( +/- 10%)
Wskazana powyżej ilość posiłków ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb szpitali. ( łączna liczba łóżek 263, w tym: szpital w Sycowie- 107, Szpital w Oleśnicy – 159)
Posiłki zamawiane będą w następujący sposób:- tego samego dnia o 8:30, korekta do 10:30,
Dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo- leczniczego :
- II śniadanie ( jogurt)
- podwieczorek ( budyń, kisiel)
Dla matek karmiących
- podwieczorek wysokomleczny ( jogurt, budyń…)

Oddziały szpitalne:
Szpital w Sycowie:
1)Oddział rehabilitacji ( I i III piętro)
2)Oddział Medycyny Paliatywnej ( II piętro)
3)Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ( IV piętro)
Szpital w Oleśnicy:
1)Oddział pediatryczny ( parter)
2)Oddział wewnętrzny ( I Piętro)
3)Oddział chirurgiczny ( II piętro)
4)Oddział ginekologiczno- położniczy ( III piętro)
Jeden osobodzień żywienia składa się ze śniadania, obiadu i kolacji.
Posiłki należy dostarczać punktualnie!
1.Śniadanie - 7:30 ( Syców);
- 8:15 ( Oleśnica);
2.Obiad - 12:30 ( Syców);
- 13:15 ( Oleśnica);
3.Kolacja - 17:00 ( Syców);
- 17:45 ( Oleśnica);
Racje pokarmowe, ich wartość kaloryczną i zawartość składników odżywczych określają aktualne wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia.
W sporządzaniu posiłków należy uwzględnić powszechnie stosowane diety w szpitalach
z uwzględnianiem przede wszystkim.
W sporządzaniu posiłków należy uwzględnić powszechnie stosowane diety w szpitalach
z uwzględnieniem przede wszystkim:
1.Dieta podstawowa
2.Dieta łatwostrawna
3.Dieta cukrzycowa
4.Dieta wrzodowo, trzustkowo, wątrobowa
5.Dieta popas
KAŻDA DIETA POWINNA MIEĆ MOŻLIWOŚĆ PODANIA W POSTACI PAPKI
Do obowiązków wykonawcy zależeć będzie:
1.Sporządzanie posiłków w ilościach wynikających z liczby hospitalizowanych pacjentów
z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych.
2.Dostarczanie posiłków we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3.Do śniadania i kolacji dostarczanie każdorazowo gorącej herbaty, zarówno słodkiej jak i gorzkiej w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb pacjentów Zamawiającego, niezależnie od napojów przewidzianych jadłospisem.
4.Dostarczanie posiłków do kuchenek oddziałowych Zamawiającego.
5.Odbiór wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych i ich zagospodarowanie we własnym zakresie.
6.Przestrzeganie jadłospisów stanowiących załączniki nr: 9, 9a), 9b), 9c), 9d) do SIWZ
7.Zmiany w jadłospisie będą wymagane w okresie:
a)Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy – wówczas Wykonawca ma obowiązek przygotować posiłki o charakterze świątecznym z zachowaniem tradycyjnych potraw ( po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym)
b)Zmiany pór roku – Wówczas Wykonawca uwzględnia w jadłospisie warzywa i owoce sezonowe
( po ustaleniu z Zamawiającym)
8.W przypadku, kiedy Inspekcja Sanitarna podczas czynności kontrolnych stwierdzi błędy
w jadłospisach, wówczas Wykonawca wspólnie z Zamawiającym ponownie zweryfikują jadłospisy i dostosują je do zaleceń pokontrolnych
9.Każda zmiana w Jadłospisie będzie wymagała obustronnych uzgodnień zatwierdzenia przez Zamawiającego.
10.W jadłospisach zaznaczone muszą być alergeny pokarmowe
Wykonawca zobowiązany będzie do:
1.Używania naczyń do transportu posiłków, w których pakowana będzie żywność, czystych, bez uszkodzeń mechanicznych, mogących przyczynić się do zagrożenia epidemiologicznego;
2.Stosowania pojemników i termosów zamykanych szczelnie, tak by podczas transportu posiłki w formie płynnej nie uległy rozlaniu.
3.Przygotowania posiłków z naturalnych produktów metodą tradycyjną bez używania produktów typu instant oraz gotowych produktów ( np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki, kluski, czy puree itp.)
4.Stosowania do smarowania pieczywa produktów zawierający minimum 82% tłuszczu, przy czym tłuszcz palmowy jest wykluczony.
5.Produkty smażone muszą być przygotowanie na wysokiej jakości oleju w wysokiej temperaturze dymienia ( olej rzepakowy o obniżonej zawartości kwasu erukowego).
6.Stosowania się do zaleceń zawartych w jadłospisach ( przyprawianie, gotowanie, duszenie, itd.)
7.Zabielanie potrwa jogurtem naturalnym 2% tłuszczu,
8.Podawanie do obiadów świeżych warzyw w sezonów, poza sezonem mogą być produkty konserwowe i mrożone.
9.Podawanie co najmniej raz w tygodniu potraw z ryb.
10.Zapewnienia sosu do drugiego dania dla pacjentów ZPO – każdorazowo.
11.Podawania w okresie świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia posiłków o tradycyjnym charakterze.
12.Dostarczanie posiłków, które powinny posiadać temperatury:
1)Gorące zupy minimum 75 °C,
2)Gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 60°C,
3)Gorące napoje minimum 80°C,
4)Surówki i sałatki maksimum 15°C.
13.Pracownik/ pracownicy/ kierowca Wykonawcy zajmujący się realizacją usługi w PZS muszą posiadać ubrania ochronne, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualne badania sanitarno- epidemiologiczne, dopuszczające do kontaktu z żywnością.
14.Wykonawca przez okres trwania umowy gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia przez wystarczającą ilość osób posiadających niezbędna kwalifikacje w tym, przynajmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje dietetyka.
15.Wykonawca zobowiązuje się na koszt własny dostarczyć naczynia jednorazowe dla pacjentów izolowanych. Przewidywana ilość osób izolowanych w roku to od 10 – 20 osób przebywających w szpitalu około 5 dni.
16.Zapewnienia pojemników zamykanych, służących do transportu odpadów pokonsumpcyjnych, w ilości zgodnej z rzeczywistymi potrzebami, przy czym utrzymanie ich w czystości i we właściwym stanie technicznym spoczywać będzie na Wykonawcy.
17.Odbiór brudnych termosów i pojemników po posiłkach i utrzymanie ich w należytej czystości we własnym zakresie.
18.Nadzór nad pozostawionymi pojemnikami we własnym zakresie
19.Przygotowywanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia oraz
z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego.
20.Przechowywania próbek żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21.Poddawania się kontroli organów Inspekcji Sanitarnej.
22.Dowożenia przygotowanych posiłków co najmniej 2 razy dziennie ( śniadanie, obiad wraz z kolacją), w oznakowanych pojemnikach, opisanych nazwą oddziału, nazwą diety oraz liczbą porcji, odrębnie dla każdego oddziału)
23.Obowiązkowego depozytu w szpitalu w Sycowie oraz na dwóch oddziałach w szpitalu w Oleśnicy. Dopuszcza się możliwość pozostawienia w depozytach gotowych posiłków, oryginalnie zapakowanych z widoczną datą ważności ( masło, chleb, dżem, słoik z pulpetami, parówki, itp. Obowiązkowo kleik i sucharki, kaszka ) oraz uzupełnianie depozyty i wymiana produktów na świeże.
24.Dostarczanie nieodpłatnie dodatkowej porcji posiłku dla upoważnionego pracownika Zamawiającego w celu oceny gramatury, temperatury i walorów organoleptycznych posiłku

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się