„Dożywianie mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega. Zamówienie podzielone zostało na dwie części i obejmuje ono:

Cześć 1:
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków składających się z 1 dania (zupa zagęszczana z wkładka mięsną i pieczywem lub II danie, kompot) dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu dla nie więcej niż 70 osób dziennie przez 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 13.00 do 17.00. Posiłki wydawane będą na podstawie imiennych bloczków sporządzonych przez zamawiającego. Obiady będą wydawane po sprawdzeniu tożsamości osoby odbierającej posiłek. Wykaz ilości zjedzonych w danym miesiącu posiłków będzie stanowił załącznik do noty księgowej wystawionej przez Wykonawcę.
Część 2
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku tj. jednodaniowego ciepłego posiłku ze wskazaniem na zupę, oraz z pieczywem dla osób potrzebujących z miasta Tarnobrzega dla nie więcej niż 80 osób dziennie przez 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli. Posiłki mają być wydawane w godzinach od 10.00 do 13.00.
2. Jednodaniowe gorące posiłki winny obejmować zupę zagęszczaną z wkładką mięsną i pieczywem o pojemności nie mniejszej niż 500ml lub, zamiennie, z drugim daniem o gramaturze nie mniejszej niż 450g.
3. Wykonawcy starający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać jadłodajnię, bar, stołówkę w Tarnobrzegu.
4. Posiłki dot. części I zamówienia będą wydawane przez 5 dni w tygodniu, ( we wszystkie dni robocze , za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) co najmniej w godzinach od 13.00 do 17.00.
5. Posiłki dot. częśći II zamówienia będą wydawane przez 7 dni w tygodniu, co najmniej w godzinach od 10.00 do 13.00.
6. Ogólna ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie.
7. Kaloryczność posiłków zgodna z normami ustalonymi przez instytut Żywienia i Żywności
8. Sala jadalna jednorazowo powinna pomieścić około 25 osób.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego dostępu do WC wraz z umywalką.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym.
11. Wydawane posiłki muszą być sycące, smaczne, kaloryczne, zdrowe, urozmaicone, estetycznie podane i gorące.
12. Klienci powinni otrzymać zawsze gorący posiłek, który zjedzą na miejscu, ewentualnie pobiorą we własne naczynia do domu (jeśli nie będą jeść na miejscu na wynos otrzymują tylko i wyłącznie jedną porcję). Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dowiezienia posiłków dot. części I do max 20 osób pod wskazany adres.
13. Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do klientów korzystających
z posiłków. Ponadto musi posiadać odpowiednie zaświadczenia dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym.
14. Wykonawca odpowiada za czystość urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane będą posiłki, estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego personelu, czystość technologii przygotowywania i wydawania posiłków.
15. Zamawiający będzie sprawdzać jakość obiadów. W przypadku naruszenia postanowień umowy oraz warunków określonych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym.
16. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.
17. Należność za sukcesywne wykonywanie przedmiotu umowy będzie wypłacane Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej noty księgowej/ faktury za każdy miesiąc świadczonej usługi.
18. Podczas wydawania posiłku w pomieszczeniu nie będą sprzedawane, podawane ani spożywane napoje alkoholowe, w tym piwo. Wykonawca zobowiąże się do nie wydawania napojów alkoholowych (łącznie z piwem), wyrobów tytoniowych za bloczek żywieniowy upoważniający do sprzedaży i wydania wyłącznie gorącego posiłku.
19. Posiłek obiadowy dot. części I zamówienia powinien składać się z jednego dania (zupa zagęszczana z wkładką mięsną i pieczywem, pierogi, łazanki, bigos, spaghetti, ziemniaki – kasze - ryż ze sztuką mięsa; itp.) i kompotu. Danie inne niż zupa podawane winno być dodatkowo z surówką.
20. Zupa dot. części II zamówienia musi być przygotowana od podstaw, na wywarach mięsnych, na bazie świeżych produktów z zachowaniem odpowiednich terminów ważności. Nie dopuszcza się przygotowywania zup z gotowych koncentratów (np. gotowe zupy w koncentracie, zupy w proszku bądź tzw. „gorące kubki”). Dostarczana jedna porcja zupy musi mieć pojemność 500ml. Do jednej porcji zupy dostarcza, się również jedną porcję chleba, który musi mieć wagę nie mniej niż 100 gram. Przygotowywane i wydane zupy muszą być różnego rodzaju. Przygotowywać i wydawać należy, co najmniej 10 rodzajów zupy w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.
21. Punkt żywieniowy realizujący przedmiot zamówienia z I części, nie może w zamian za realizację bloczków żywieniowych wydawać ekwiwalentu pieniężnego ani innych produktów niż gorący posiłek
22. Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i obowiązujących przepisów kulinarnych. Musi być bezwzględnie świeży i przyrządzany w dniu wydawania. Wartość kaloryczna posiłku powinna być zgodna z normami i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych.
23. Klient MOPR, o którym mowa w części I zamówienia dostanie imienny bloczek, na podstawie którego sam zdecyduje co w danym dniu zje za kwotę określoną w bloczku, a wyłonioną w trybie niniejszego postępowania.
24. Zamawiający wydaje osobom korzystającym z pomocy społecznej bloczki żywieniowe na wszystkie dni w miesiącu od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), zgodnie z ilością dni w miesiącu kalendarzowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się