Dostawy sprzętu dla SPSK nr 6 w Katowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla SPSK nr 6 w Katowicach. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 6 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku od nr 2.1 o nr 2.6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się