Realizacja programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na okres styczeń - czerwiec 2017” - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
A. Gorących posiłków jednodaniowych:
a/ ziemniaki lub produkty przetworzone z ziemniaków o odpowiedniej gramaturze lub zamiennik (ryż, kasza) – 200 gram, mięso – 100 gram, surówka – 150 gram, sok lub kompot – 200 ml

Za danie z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, lub danie z makaronem itp. o minimalnej gramaturze 400 gram + sok lub kompot 200 ml.
Wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż 1000 kcal.
Zadanie Nr I
Placówka
Szacunkowa ilość posiłków
Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
16
Szkoła podstawowa w Przysietnicy
13
Gimnazjum w Przysietnicy
5
Szkoła Podstawowa w Popowicach
35
Klasy zerowe przy Szkole Podstawowej w Barcicach
8
Szkoła Podstawowa w Gołkowicach Górnych
15
Gimnazjum w Gołkowicach Górnych
35
Gimnazjum w Starym Sączu
15
RAZEM
142

B. Pełnego obiadu:
zupa – 250 ml, ziemniaki lub produkty przetworzone z ziemniaków o odpowiedniej gramaturze lub zamiennik (ryż, kasza) – 200 gram, mięso – 100 gram, surówka – 150 gram, sok lub kompot – 200 ml
Za danie z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, lub danie z makaronem itp. o minimalnej gramaturze 400 gram + sok lub kompot 200 ml.
Wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż 1000 kcal.
Zadanie Nr II
Placówka
Szacunkowa ilość posiłków
Szkoła Podstawowa w Barcicach
45
Gimnazjum w Barcicach
23
RAZEM
68

Zadanie Nr III
Placówka
Szacunkowa ilość posiłków
Szkoła Podstawowa w Gaboniu
62
Szkoła Podstawowa w Skrudzinie
38
Szkoła podstawowa w Starym Sączu
50
RAZEM
150

2. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z przepisami i wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego. Zamawiający wymaga aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego lub dwudaniowego z uwzględnieniem niniejszej specyfikacji nie był niższy niż 3,50 zł brutto licząc w cenach hurtowych.
Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu tygodnia /5 dni/ wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Zamawiający wymaga dostarczenia jadłospisów na dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego.
Dostarczenie/wydawanie posiłków - w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół.

Przerwy obiadowe w szkołach:
Zadanie I
Placówka
Przerwy obiadowe
Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
10:35-10:50
Szkoła podstawowa w Przysietnicy
11:30-11:50
Gimnazjum w Przysietnicy
11:30-11:50
Szkoła Podstawowa w Popowicach
9:45-10:05, 10:20-10:40
Klasy zerowe przy Szkole Podstawowej w Barcicach
11:20-11:35
Szkoła Podstawowa w Gołkowicach Górnych
10:15-10:30
Gimnazjum w Gołkowicach Górnych
10:15-10:30
Gimnazjum w Starym Sączu
10:15-10:30

Zadanie II
Placówka
Przerwy obiadowe
Szkoła Podstawowa w Barcicach
11:20-11:35
Gimnazjum w Barcicach
11:20-11:35

Zadanie III
Placówka
Przerwy obiadowe
Szkoła Podstawowa w Gaboniu
11:15-11:30
Szkoła Podstawowa w Skrudzinie
10:35-10:55
Szkoła podstawowa w Starym Sączu
11:30-11:45, 12:30-12:45

W przypadku szkół z dwoma przerwami należy dowieźć posiłek każdorazowo na każdą z przerw, w zależności od potrzeb dożywianych dzieci.

W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić posiłek w pojemnikach porcjowanych jednorazowych w szkołach występujących w zadaniu nr I oraz w przypadku gdy ofertę złoży firma cateringowa to również w zadaniu II i III. Firma cateringowa musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji.

Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na – nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

3. Wykonawca zapewnia transport posiłków. Wykonawca zapewni transport posiłków w taki sposób aby posiłki dostarczone do spożycia posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę (dotyczy oferty firmy cateringowej).

4. Posiłki będą przygotowywane przez wykonawcę w obiektach lub obiekcie, dla którego jest decyzja inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb żywienia dzieci oraz w przypadku oferty firmy cateringowej firma musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej oraz na transport posiłków.

5. Przygotowanie posiłków w okresie dla: część I od daty 04.01.2017 do 27.01.2017 r. część II oraz III od daty 04.01.2017 r. do 22.06.2017 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych oraz przerw w nauce w szkole.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2016 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się