Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach programu realizowanego przez Gminę Płużnica "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach programu realizowanego przez Gminę Płużnica "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2. Ciepłe posiłki obiadowe będą dostarczane i wydawane:
1) dla dzieci i młodzieży szkolnej odpowiednio w stołówkach:
a) Szkoły Podstawowej w Płużnicy - dzienna ilość posiłków - 130 porcji;
b) Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej - dzienna ilość posiłków -
30 porcji;
c) Świetlica w Płąchawach - dzienna ilość posiłków - 3 porcja;
2) dla dorosłych w punktach wydawania posiłków w miejscowościach:
a) Mgowo - dzienna ilość posiłków - 6 porcji;
b) Orłowo - dzienna ilość posiłków - 8 porcji;
c) Nowa Wieś Królewska - dzienna ilość posiłków - 3 porcje;
d) Goryń - dzienna ilość posiłków 6 porcji.
3. Określone w ust. 2 ilości posiłków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie
w zależności od zmiany ilości osób uprawnionych, ich absencji oraz innych czynników niezależnych od Zamawiającego. Z tytułu zmniejszenia ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczanie płatności będzie się odbywało na podstawie rzeczywistej ilości wydanych posiłków obiadowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2016 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się