Zorganizowanie kolonii śródrocznej dla uczniów klas trzecich Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III Miejskiego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czeladzi na tzw. zieloną szkołę do miejscowości nad Morzem Bałtyckim, w tym przewóz uczniów autokarem z Czeladzi do miejsca pobytu tzw. „zielonej szkoły” i z powrotem.

3. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przewidywana liczba uczniów - 102, w tym 5 dzieci bezpłatnie (z rodzin najuboższych).
Rzeczywista liczba uczniów może ulec zmianie (zmniejszeniu) z przyczyn losowych.
Dokładna liczba uczestników zielonej szkoły, zostanie podana 7 dni przed planowanym wyjazdem.
Wykonawca zapewnia pomniejszenie kosztów pobytu uczestnika o niewykorzystane dni pobytowe wynikające z konieczności skrócenia pobytu dziecka na zielonej szkole (np. choroba dziecka lub sytuacja losowa uniemożliwiająca korzystanie z wypoczynku)
a) zapewnienie bezpłatnego pobytu kadry, tj. kierownik + jeden opiekun na piętnastu uczniów.
b) zapewnienie opiekuna - 1 na piętro; do pełnienia dyżurów nocnych na okres trwania zielonej szkoły posiadających uprawnienia do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi (np. kurs wychowawcy kolonijnego)
c) czas trwania wypoczynku 14 dni (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu), w tym 13 noclegów.

3.2. Wymagania co do obiektu
a) obiekt położony w odległości nie większej, niż 500 m od morza (w linii prostej):
b) obiekt winien być ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę, (monitorowany), teren wokół ośrodka powinien być zagospodarowany, bezpieczny i zielony;
c) budynek wolnostojący, całoroczny, ogrzewany przez system centralnego ogrzewania;
W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury), Zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, w których zakwaterowani będą uczestnicy bez naliczania dodatkowych kosztów.
d) wymagane jest zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku, na jednym lub dwóch piętrach bez dzielenia piętra z inna grupą (szkołą);
e) wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego, pierwsze lub drugie piętro (bez parteru)
f) zakwaterowanie w pokojach 2 - 4 osobowych lub typu studio (max.2+2 osobowe) o jednakowym standardzie dla całej grupy, z pełnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, wyposażonych w pojedyncze łóżka lub jednoosobowe tapczany - każdy pokój wyposażony w szafę ubraniową, stolik, krzesła, szafki nocne. Rozmieszczenie mebli powinno zapewniać swobodny dostęp do przechowywanych rzeczy, swobodne poruszanie się po pomieszczeniu. Niedopuszczalne jest blokowanie przejść i drzwi. Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe, rozkładane tzw. dostawki.
g) sprzątanie pokoi i łazienek co drugi dzień;
h) wymagane są oddzielne pokoje z łazienkami dla każdego wychowawcy;
i) zapewnienie ogrzewania budynku w dni chłodne;
j) stołówka w budynku ośrodka (dopuszcza się usytuowanie stołówki na terenie obiektu), cała grupa stołuje się na jednej zmianie;
k) obiekt winien być wyposażony w salę TV, salę dyskotekową, salę rekreacyjną mieszczącą sprzęt typu: bilard, piłkarzyki , stoły do ping- pogna itp.
l) sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych powinny znajdować się na każdym piętrze, na którym zakwaterowana jest grupa w budynku ( sale posiadające sprzęt multimedialny)
m) na terenie obiektu powinny znajdować się boiska do gier zespołowych ( piłka nożna, siatkówka, koszykówka), nowoczesny plac zabaw, zadaszone miejsce na ognisko
n) pomoc pracowników ośrodka przy wnoszeniu i wynoszeniu bagaży

3.3. Wymagania co do transportu
Podstawienie w obie strony, zgodnie z ustalonym harmonogramem, czystego, sprawnego technicznie autokaru klasy LUX o podwyższonym standardzie /klimatyzacja, WC- sprawne, pasy bezpieczeństwa, sprzęt DVD/, spełniającego wszelkie wymogi zezwalające na przewóz dzieci.
a) zapewnienie obsługi dwóch kierowców.
b) zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji.
c) w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt – czas podstawienia zastępczego pojazdu najpóźniej do 5 godzin po stwierdzeniu awarii. W przypadku konieczności postoju dłuższego niż 2 godziny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia posiłku i napoi.
d) w przypadku awarii klimatyzacji koszt transportu zostanie obniżony o 10% proporcjonalnie do długości trasy.
e) poniesienie wszelkich kosztów związanych z realizacją usługi transportu ( w szczególności: koszty parkingów, płatnych przejazdów, koszty delegacji kierowcy, koszty postojów, koszty noclegu i wyżywienia kierowców)
f) Zleceniobiorca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem świadectwa dopuszczalności pojazdu do ruchu drogowego, dokumentu potwierdzającego ostatnie badanie techniczne oraz potwierdzenia przeglądu sprawności pojazdu wystawionego w dniu wyjazdu.
3.4. Wyżywienie
Wyżywienie 4x dziennie ( śniadanie, obiad, podwieczorek ,kolacja),
- śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu;
- obiad podany w porze kolacji w przypadku wycieczki całodniowej
- suchy prowiant na drogę powrotną i podczas wycieczek całodniowych ;
- żywienie rozpoczęte ciepłą kolacją w dniu przyjazdu a zakończone śniadaniem w dniu wyjazdu;
- zapewnienie uczestnikom przez cały dzień nieograniczonego dostępu do napojów i pieczywa z dżemem;
- możliwość dostosowania posiłków dla dzieci będących na diecie wynikającej z alergii pokarmowych lub innych uwarunkowań zdrowotnych
Posiłki mają być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości jak i wartości odżywczych przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 r. nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3.5. Program rekreacyjno-sportowy:
3.5.1 program animacyjny
prowadzony przez wykwalifikowanych animatorów;

Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika Zielonej Szkoły: czapeczki, dyplomy oraz drobne upominki.
3.5.2 wycieczki autokarowe
1. Zorganizowanie co najmniej 2 całodniowych wycieczek autokarowych z licencjonowanym przewodnikiem i opłaconymi biletami wstępu do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty w trakcie każdej z nich, które nie mogą się powtórzyć) + rejs statkiem (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych zmiana terminu wycieczek), Program wycieczek ma być atrakcyjny i zagospodarowany czasowo.
2. Zorganizowanie co najmniej 2 półdniowych wycieczek autokarowych do atrakcyjnych miejsc, znajdujących się w pobliżu miejsca pobytu uczestników wyjazdu, np.: stadnina koni, pracownia bursztynu, chata rybaka, lekcja żywej przyrody, przejażdżka kolejką retro itp. (atrakcje inne niż podczas wycieczek całodniowych)
3. Zorganizowanie co najmniej 2 wejść na basen kryty ( nie w trakcie wycieczek autokarowych) - kąpiel pod opieką ratownika
4. Zorganizowanie minimum 4 dyskoteki w ośrodku
5. Zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek (poza planowanym posiłkiem)

Rezydent na wyłączność grupy podczas całego pobytu od dnia wyjazdu do dnia powrotu;

3.6. Opieka medyczna
1. zapewnienie całodobowej opieki medycznej, tj. pielęgniarki na wyłączność grupy na miejscu 24 h na dobę, lekarza-na każde wezwanie
2. w przypadku chorego dziecka opiekę nad nim sprawuje pielęgniarka, a dziecko przebywa w izolatce
3. zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej ( przychodnia lub szpital) bezpłatnym transportem
4. Wykonawca zapewnia podstawowe leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i środki opatrunkowe.
5. Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem w przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikom zielonej szkoły odpowiednich leków

3.7. Pozostałe warunki zamówienia:
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi
w czasie podróży, w ramach kosztów ujętych w oferowanej cenie;
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za warunki BHP i P/poż. na obiekcie;

Powyższe wymogi zostały w kalkulowane w cenę jednego skierowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie
  • Organizacja podróży

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się