przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze
CPV – 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9
a. w ilości maksymalnie dziennie:
90 obiadów dużych dla uczniów klas I-VI:
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 100g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g
- surówka, jarzyny – 100g
- owoc
- woda – 200ml
i 310 obiadów małych dla uczniów klas I-VI:
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 100g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 50g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 150g
- surówka, jarzyny – 50g
- owoc
- woda – 200ml
ilość dni żywieniowych: 104 w I semestrze - w terminie od dnia 02 stycznia 2017r. do 22 czerwca 2017r. z wyłączeniem dni: 6-01-2017r., ferie: od 30-01-2017r. do 10-02-2017r., przerwa świąteczna: od 13-04-2017r. do 18-04-2017r., weekend majowy: od 1-05-2017r. do 3-05-2017r.,16-06-2017r.

b. w ilości maksymalnie dziennie:
90 obiadów dużych dla uczniów klas I-VI:
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 100g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g
- surówka, jarzyny – 100g
- owoc
- woda – 200ml
i 310 obiadów małych dla uczniów klas I-VI:
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 100g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 50g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 150g
- surówka, jarzyny – 50g
- owoc
- woda – 200ml
ilość dni żywieniowych 76 w II semestrze - w terminie od dnia 05 września 2017r do 22 grudnia 2017r. z wyłączeniem dni: od 1-11-2017r. do 3-11-2071r.

c. w ilości maksymalnie dziennie:
70 obiadów małych dla uczniów klas przedszkolnych:
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 100g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 50g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 150g
- surówka, jarzyny – 50g
- owoc
- woda – 200ml
ilość dni żywieniowych 135 w I semestrze - w terminie od dnia 02 stycznia 2017r do 14 lipca 2017r. z wyłączeniem dni: 6-01-2017r.,17-03-2017r., 1-05-2017r.,3-05-2017r., 15-06-2017r.

2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi: do 16 200 szt. obiadów dużych i 65 250 szt.
obiadów małych.
3. Obiady trzydaniowe należy przygotowywać zgodnie z jadłospisem – załącznik nr 5
stanowiący nieodłączną część umowy.
4. Posiłki muszą spełniać następujące warunki:
a. posiłki powinny być różnorodne, lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczona zawartością substancji konserwujących, barwiących, sztucznie aromatyzowanych, zgodne z normami żywienia dzieci w wieku szkolnym zawartymi w obowiązujących przepisach, zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
b. w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, duszone, pieczone, okazjonalnie smażone,
c. do przygotowywania posiłków zalecane jest stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej ilości warzyw i owoców, umiarkowane stosowanie jaj, cukru, soli.
d. zupy nie mogą być zagęszczane mąką; mają być przygotowywane na bazie wywarów warzywnych; wyklucza się stosowanie tzw. kostek rosołowych, warzywa muszą stanowić minimum 1/3 objętości zupy,
e. dania mięsne powinny być przyrządzone z mięs wysokiej jakości ,
- mięso wieprzowe i wołowe ekstra (łopatka, karkówka, schab, ligawa , polędwica),
- drób ( filety z piersi, udka ).
f. zawartość mięsa w pulpetach, zrazach, kotletach mielonych, itp. powinna wynosić min. 60%,
g. wszelkie sosy do potraw mięsnych lub nie mięsnych muszą być dostarczane w osobnych
pojemnikach,
h. danie rybne musi być wykonane z filetu z mintaja, morszczuka, dorsza lub innych ryby za
wyjątkiem pangi,
i. filety rybne mają być przygotowane w panierce z mąki bez dodatku jaj,
j. w jadłospisie z drugiego dania wyklucza się : parówki w sosie, kiełbasę, dania z dodatkiem
tłustych kiełbas i mięs
k. surówki mają być wykonane z surowych warzyw i owoców ( kapusta pekińska, kapusta biała,
kapusta czerwona, marchew, jabłko, ogórek, cebula, itd.) lub gotowanych warzyw ( buraki,
marchewka, groszek, kalafior, brokuł, fasolka szparagowa, itd.); dopuszcza się mrożonki,
ogórki konserwowe; stosowane do potraw kapusta i ogórek mają być kiszone, a nie kwaszone,
l. codziennie musi wystąpić owoc - jabłka, gruszki, banany, śliwki, pomarańcze, mandarynki,
brzoskwinie , i inne. Owoc nie może się powtarzać częściej niż 2 razy w tygodniu.
Owoc ma być dostarczany w całości.
ł. wodę do obiadu należy dostarczać w butlach.
5. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym z tzw. punktach zbiorowego
żywienia, posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. przygotowania i transportu
posiłków zgodnie z: zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U.
z Dz. U. z 2015r. poz.594 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016.
poz.1154), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Rozporządzeniu(WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz.U.UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r.), zaleceniami Głównego
Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i jakie
obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz innymi obowiązującymi przepisami w
zakresie żywienia.
7. W sytuacji wyjątkowej spowodowanej czynnikami losowymi i niedostarczeniem posiłku
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu suchego prowiantu o wartości ceny obiadu brutto.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych
posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i nie będzie ponosił ujemnych
skutków finansowych z tego powodu.
9. Wykonawca nie będzie wnosił zastrzeżeń, co do ilości zamawianych obiadów w razie
zmian związanych z reorganizacją sieci szkół w Zielonej Górze ( w związku z wprowadzeniem
planowanej reformy w oświacie może wystąpić wyraźna różnica w bieżącej wielkości
zamówienia w stosunku do ilości obiadów podanej w umowie).W/w zmiana nie może wpływać
na cenę jednostkową obiadu.
10. Zamawiający zobowiązuje się uzgodnić z Wykonawcą ilość posiłków do godziny 14:00 w
dniu poprzedzającym odbiór posiłków.
11. W przypadku zgłoszenia przez rodzica nieobecności dziecka w szkole, dokonuje się odpisu za
każdy dzień nieobecności, jeżeli ten fakt zostanie zgłoszony do godziny 13:00 dnia
poprzedniego. W takich sytuacjach szkoła zgłasza Wykonawcy do godziny 14:00 dnia
poprzedniego, zmniejszone zapotrzebowanie na obiady.
12. Posiłki mają być dostarczone najpóźniej do godziny 10:45 codziennie środkiem
transportu zgodnym z obowiązującymi normami higieny na koszt Wykonawcy i wniesione
do pomieszczenia wydawalni posiłków.
13. Obiady musza być :
a) zgodne z gramaturą i proporcjami z jadłospisem,
b) dogotowane, dosmażone, nieprzypalone , nierozgotowane , mają mieć apetyczny wygląd,
c) zgodne z jadłospisem na dany dzień,
d) muszą posiadać odpowiednią temperaturę, konsystencję i wartości odżywcze,
e) bez zanieczyszczeń znalezionych w potrawach, wynikających z zaniedbań (kawałki folii,
sznurków, piasek, owady, włosy...itp.),
14. Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć termosy z obiadami pod względem wielkości
porcji tj. obiad mały lub obiad duży.
15. Odbiór posiłków odbywać się będzie w miejscu wyznaczonym tj. w wydawalni
Zamawiającego.
16. Wykonawca musi zapewnić transport obiadów własnymi pojemnikami
termoizolacyjnymi (termosami) zapewniającymi właściwą ochronę i temperaturę oraz
jakość przewożonych potraw (termosy powinny być w takiej ilości, aby przy dostawie obiadu
były wymieniane pełne na puste).
Termosy oraz inne naczynia do przewożenia obiadów powinny być czyste i domyte.
17. Wykonawca musi zabierać termosy do mycia w tym samym dniu, w którym dostarczył
obiad.
18. O czystość termosów, ich wyparzanie i dezynfekcję zadba Wykonawca i on ponosi
pełną odpowiedzialność w zakresie wymagań sanitarnych.
19. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i utylizacji odpadów kuchennych we własnym
Zakresie i na własny koszt, dostarczając w tym celu odpowiednią ilość pojemników na
kółkach.
20. Bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych z
przygotowanych i dostarczanych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem
daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za
pobieranie próbek.
21. Uwagi dla Wykonawcy:
1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osoby bezpośrednio uczestniczące przy gotowaniu, pomocy kuchennej, nadzorowaniu osób. Sposób potwierdzenia zatrudnienia osób będzie na podstawie umowy o pracę. Kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli ( sam lub przez inne służby np. PIP) pracowników wykonujących ww. czynności przy realizacji zamówienia na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa z § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto.
2) Przed podpisaniem umowy zgodnie z § 8 ust. 2 projektu umowy Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu kopie umów o pracę zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. wraz z wykazem osób
zatrudnionych na umowę o pracę przeznaczonych do realizacji zadania, z wyszczególnieniem
Wykonywanych przez nie czynności.
3) Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za
każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji
zamówienia.
4) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
5) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował :
a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego,
b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
6) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami w pkt 5.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się