„Przygotowywanie i wydawanie w lokalu Wykonawcy lub dowożenie we wskazane miejsce gorących zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Środowiskowego Domu Samopomocy”

» Opis zapytania

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi codzienne przygotowywanie,porcjowanie i wydawanie w lokalu Wykonawcy lub dowożenie do miejsca zamieszkania gorących zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (OPS) przez 7 dni w tygodniu, w tym soboty, niedziele i święta oraz dowożenie gorących zestawów obiadowych dla klientów Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych i świąt.

Przewidywana liczba osób zgłoszonych przez Zamawiającego do korzystania z pomocy w formie gorącego posiłku – obiadu wynosić będzie ok. 65 osób.

Przewidywana, szacunkowa liczba zamawianych zestawów obiadowych, określona przez Zamawiającego, w skali:
1) miesiąca wynosić będzie 1 750 zestawów obiadowych,
2) trwania umowy wyniesie 21 000 zestawów obiadowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się