STAL/Rudnik/11.70016.3.2/ceowniki

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni

1.1. Konstrukcja wykonana ze stali w gatunkach S235JR i S355J2 zgodnie z dokumentacją wg EN10025-2.
1.2.Stan dostawy:
a) profile otwarte +AR lub +M wg EN 10025-2
b) blachy stan dostawy +AR lub +N wg EN 10025-2
c) profile zamknięte(rury kwadratowe, prostokątne i okrągłe) S235JRH i S355J2H wg EN 10219.
1.3. Materiał przeznaczony do malowania.
1.4 Tolerancje grubości blach zgodnie z EN 10029 w klasie A, N lub EN 10051.
1.5 Klasa powierzchni A2 (dla blach), C1 (dla profili) wg EN 10163-2,-3.
1.6 Mogą wystąpić materiały z wymaganiami Z wg EN 10164.
1.8. Wszystkie materiały ze znakiem CE .
1.9. Dla profili otwartych w S235JR atest 2.2; blach w S355JR i elementów złącznych
świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204
1.10. Wszystkie elementy powinny być oznakowane, aby można było zidentyfikować je z
certyfikatami materiałowymi oznaczenia zgodne z 10025-1, podpunkt 11. Dane będą
przeniesione na dokumentację powykonawczą ( śledzenia materiałów ).
1.11. Śruby SB wg EN 15048 klasy 8.8 ze znakiem CE wg EN 14399-4-6 – cynkowane
ogniowo.
1.12. Wszystkie materiały stalowe powinny być bez jakichkolwiek uszkodzeń powierzchni i
wewnętrznych uszkodzeń, które mogłyby obniżyć nośność podłoża lub możliwość
użyteczność konstrukcji.
1.13. Niedozwolone jest używanie zamienników materiałów bez zgody zamawiającego.
1.14. W przypadku wystąpienia uszkodzeń dokonać naprawy zgodnie z instrukcją naprawy
IND-02.02/07/02/GSR.
1.15. Materiał powinien być nowy i mieć gładką powierzchnię bez pęknięć, rys, korozji i bez
zawalcowań.
1.16. Atesty materiałowe w j.angielskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2016 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się