Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych
i laboratoryjnych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 Pakiety:
Pakiet nr 1 – Zamrażarka niskotemperaturowa
Pakiet nr 2 – Respirator
Dopuszcza się składanie ofert na wybrane Pakiety.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik 3.1 – 3.2 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji technicznej bezpośrednio do miejsc wskazanych w Harmonogramie dostaw stanowiącym załącznik do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2016 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Zbiorniki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się