DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI ZADANIA).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarstwa domowego z podziałem na 4 części(zadania).
2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga całkowitej realizacji ilości wyszczególnionych w zadaniu.
4. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie zadania nr 1 i 2. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast ilości opcjonalne zostaną objęte dostawą w zależności od ceny najkorzystniejszej oferty w terminie realizacji umowy.
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników z zakresu obsługi urządzenia – zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy- w zakresie zadania nr 1 i 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2016 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się