Stal / Rudnik / 11.00401.3.2

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni

1.1. Konstrukcja wykonana ze stali w gatunku;
- S355J2H – profile zamknięte
- S355J2 – blachy, profile otwarte
- materiał na konstrukcję (stal) zgodnie z EN 10025:2004 Cert. 3.1 dla stali S355 w języku polskim i angielskim. Dopuszcza się następujące sytuacje: język polski jest na dokumencie (inne dodatkowe języki nie są przeszkodą), lub brak jest języka polskiego w ogóle, ale wtedy musi być bezwzględnie język angielski, jako jeden z języków na dokumencie.
- dostawa materiałów z UE oraz Rosji i Ukrainy
Stan dostawy:
a) profile zamknięte S355J2H wg PN-EN 10219 lub PN-EN 10210.
b) profile otwarte S355J2 +M lub +AR
c) blachy S355J2 +N lub +AR
d) Pozostałe dane gat. materiału jak w dokumentacji.
e) Tolerancje grubości blach zgodnie z PN-EN 10029: w klasie A, EN 10051.
f) Klasa powierzchni A2 (dla blach), C1 (dla profili) wg PN-EN 10163-2,-3.
g) Stopień skorodowania wyższy jak B zgodnie z PN-EN ISO 8501-1 jest nieakceptowalny.
h) Dla projektu nie występują wymagania dodatkowe badań na rozwarstwienie, Z15, Z25
j) wszystkie elementy powinny być oznakowane, aby można było zidentyfikować je z certyfikatami materiałowymi oznaczenia zgodne z PN-EN 10025-1, podpunkt 11. Dane będą przeniesione na dokumentację powykonawczą ( śledzenia materiałów ).
1.2. Wszystkie materiały stalowe powinny być bez jakichkolwiek uszkodzeń powierzchni i wewnętrznych uszkodzeń, które mogłyby obniżyć nośność podłoża lub możliwość użyteczność konstrukcji.
1.3. Materiał powinien być nowy i mieć gładką powierzchnię bez pęknięć, rys, korozji i bez zawalcowań.
Termin dostawy do Rudnika:21.10.2016 r

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2016 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się