STAL/Rudnik/11.70017.3.2

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni

. Konstrukcja wykonana ze stali w gatunkach S235JR i S355J2 zgodnie z dokumentacją wg EN10025-2.
1.2.Stan dostawy:
a) profile otwarte +AR lub +M wg EN 10025-2
b) blachy stan dostawy +AR lub +N wg EN 10025-2
c) profile zamknięte(rury kwadratowe, prostokątne i okrągłe) S235JRH i S355J2H wg EN 10219.
1.3. Materiał przeznaczony do malowania.
1.4 Tolerancje grubości blach zgodnie z EN 10029 w klasie A, N lub EN 10051.
1.5 Klasa powierzchni A2 (dla blach), C1 (dla profili) wg EN 10163-2,-3.
1.6 Mogą wystąpić materiały z wymaganiami Z wg EN 10164.
1.8. Wszystkie materiały ze znakiem CE .
1.9. Dla profili otwartych w S235JR atest 2.2; blach w S355JR i elementów złącznych
świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204
1.10. Wszystkie elementy powinny być oznakowane, aby można było zidentyfikować je z
certyfikatami materiałowymi oznaczenia zgodne z 10025-1, podpunkt 11. Dane będą
przeniesione na dokumentację powykonawczą ( śledzenia materiałów ).
1.11. Śruby SB wg EN 15048 klasy 8.8 ze znakiem CE wg EN 14399-4-6 – cynkowane
ogniowo.
1.12. Wszystkie materiały stalowe powinny być bez jakichkolwiek uszkodzeń powierzchni i
wewnętrznych uszkodzeń, które mogłyby obniżyć nośność podłoża lub możliwość
użyteczność konstrukcji.
1.13. Niedozwolone jest używanie zamienników materiałów bez zgody zamawiającego.
1.14. W przypadku wystąpienia uszkodzeń dokonać naprawy zgodnie z instrukcją naprawy
IND-02.02/07/02/GSR.
1.15. Materiał powinien być nowy i mieć gładką powierzchnię bez pęknięć, rys, korozji i bez
zawalcowań.
1.16. Atesty materiałowe w j.angielskim.


Materiał zgodnie z listami materiałowymi z poniższymi uwagami:
S235 JR wg EN 10025-2 - blachy żeberkowe. Ze względu na cynkowanie ogniowe blachy żeberkowe zakupić z opcją 5 wg EN 10025-2.
S275 J2 wg EN 10025-2 - profile drobne i blachy płaskie na barierki, drabiny, kraty. W razie konieczności zgoda klienta za zamianę materiału S275 J2 na S355 J2. Ze względu na cynkowanie ogniowe blachy na kraty zakupić z opcją 5 wg EN 10025-2.
S355 J2 wg EN 10025-2 - konstrukcja główna.
(Rev. 1 : Wymaganie dotyczące dodatkowego testu Charpy - wykreślone)
Gatunek S355 J2 dla rur i profili zamkniętych zamieniać na S355 J2H wg EN 10219-1-2, EN 10210-1-2.
W wypadku cynkowania ogniowego profile zamknięte zakupić z opcją 1.4 wg EN 10219, EN 10210.
Stan powierzchni A1, C1 wg EN 10163-2-3.
Atest materiałowy dla stali klasy S235 - 2.2, świadectwo odbioru dla stali klasy S355 - 3.1 wg EN 10204.
Wymagany znak CE na materiały.
Elementy złączne cynkowane ogniowo wg list materiałowych ze znakiem SB / CE. Atest materiałowy dla elementów złącznych 3.1 wg PN-EN 10204.
Kotwy, w tym kotwy chemiczne typu Hilti, wyłączone z zakresu dostawy.
Atesty materiałowe w jęz. angielskim.

Zkp:
Spawalność: S235JR, S275J2, S355J2 wg PN EN 10025-2; S355J2H wg PN EN 10219-1-2.
Odporność na kruche pękanie: 27J w temp. 20°C dla S235JR,
27J w temp. -20°C (Rev. 1) dla S275J2, S355J2, S355J2H.
Reakcja na ogień: Klasa Al

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2016 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.