Dostawa materiałów dla przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w m. Procyń gm. Mogilno - tryb uproszczony

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów dla przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w m. Procyń gm. Mogilno - tryb uproszczony

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.09.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się