Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich. Szczegółowy opis zamieszczony jest na stronie zamawiającego - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia. Załącznikami do Ogłoszenia
są: * Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,* Załącznik nr 2 - Wzór umowy,*Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, *Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego), *Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez oferowane urządzenia wymagań zamawiającego,*Załącznik nr 6 - Instrukcja dla Wykonawców. Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2016 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.