Remont transformatora typ TNSRE 305000/220PN o mocy 305 MVA bloku nr 5 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

» Opis zapytania

1.Przedmiot zamówienia pn. „Remont transformatora typ TNSRE305000/220PN o mocy 305 MVA bloku nr 5 PGE w GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów obejmuje:
1)Załadunek i transport uszkodzonego transformatora wraz z osprzętem do wykonawcy remontu
2)Rozładunek transformatora i osprzętu u wykonawcy remontu
3)Demontaż pokrywy, wyjęcie części aktywnej
4)Pomiary wstępne w zakresie:
- pomiar przekładni i sprawdzenie grupy połączeń
- pomiar prądów magnesujących
- pomiar rezystancji uzwojeń
- pomiar rezystancji izolacji
- pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ
- pomiar rezystancji izolacji przekładek rdzenia
5)Suszenie wstępne, przygotowanie do oględzin i oględziny w obecności Zamawiającego
6)Demontaż układów izolacyjnych w zakresie umożliwiającym dostęp do wyprowadzeń DN
7)Naprawę wyprowadzeń uzwojeń DN
8)Montaż zdemontowanych układów izolacyjnych uzwojeń DN
9)Mycie i doprasowanie uzwojeń i układów izolacyjnych
10) Przegląd, pomiary izolatorów GN i DN, kominków, przekładników
11) Wykonanie i montaż nowych uszczelnień kadzi
12) Suszenie transformatora w suszarni próżniowej
13) Montaż w kadzi i impregnacja olejem
14) Zalanie transformatora świeżym olejem
15) Pomiary transformatora po naprawie w zakresie:
- pomiar przekładni i sprawdzenie grupy połączeń
- pomiar prądów magnesujących
- pomiar rezystancji uzwojeń
- pomiar rezystancji izolacji
- pomiar pojemności i współczynnika strat dielektrycznych tgδ
- próby napięciem doprowadzonym
- próby napięciem indukowanym
- próba stanu jałowego
- pomiar reaktancji dla składowej zerowej
- pomiar wyładowań niezupełnych
- próba nagrzewania
- analiza gazów rozpuszczonych w oleju po próbie nagrzewania zgodnie z procedura IEC
16) Załadunek transformatora i osprzętu
17) Transport transformatora i osprzętu do zleceniodawcy
18) Montaż osprzętu i izolatorów GN i DN
19) Wykonanie pomiarów pomontażowych w zakresie:
- pomiar przekładni i sprawdzenie grupy połączeń
 - pomiar rezystancji uzwojeń
- pomiar rezystancji izolacji
 - pomiar pojemności i współczynnika strat dielektrycznych tgδ
 - pomiar prądów magnesujących
 - pomiar uzwojeń metodą FRA
2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.09.2016 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się