Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Borowie

» Opis zapytania

W ramach zadania pn: Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Borowie zostaną wykonane ulice.

1. Ul. Spokojna o nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+000 - 0+241,90 o szerokości 5,44 m, po obu stronach chodnik z kostki betonowej. Ulica zostanie odwodniona powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych połączonych ze studnią rewizyjną przykanalikami.

2. Ul. Miła o nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+125,00 - 0+223,50 o szerokości 5,00 m. Konstrukcja ulicy na całym odcinku została zabezpieczona opornikami. Pobocza po obu stronach z kruszywa. Ulica zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne, oraz za pomocą studzienek ściekowych połączonych ze studnią rewizyjną.

3. Ul. Sasimowskiego i Cicha - ul. Sasimowskiego będzie posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego w km 0+525,00 - 0 + 571,10 i szerokości 7 mb. -w obrębie skrzyżowania z drogą prowadzącą do m. Kamionka 12,6m

Ul. Cicha o nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+000 - 0 + 408,5 i zmiennej szerokości 5,00 do 6,4 m. Po stronie prawej należy wykonać chodnik szer. 2 m. Konstrukcja drogi zabezpieczona opornikiem ustawionym na ławie betonowej. Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejącego rowu wzdłuż drogi.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonywania został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach i w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się