Dostawa lodówki laboratoryjnej +4 st. C. oraz chłodziarko - zamrażarki laboratoryjnej +4/ -20 st. C. w związku z realizacją projektu Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2711.70.2016

» Opis zapytania

Dostawa lodówki laboratoryjnej +4 st. C. oraz chłodziarko - zamrażarki laboratoryjnej +4/ -20 st. C. w związku z realizacją projektu Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2711.70.2016

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części:

Część 1) Dostawa lodówki laboratoryjnej +4 st. C.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2a do SIWZ - specyfikacja lodówki laboratoryjnej +4 st. C. - parametry techniczne, warunki wymagane i dodatkowo punktowane lodówki laboratoryjnej +4 st. C.

Część 2) Dostawa chłodziarko - zamrażarki laboratoryjnej +4/ -20 st. C.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2b do SIWZ - specyfikacja chłodziarko - zamrażarki laboratoryjnej +4/ -20 st. C. - parametry techniczne, warunki wymagane

i dodatkowo punktowane chłodziarko - zamrażarki laboratoryjnej +4/ -20 st. C.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia (od jednej do dwóch).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Część 1 - Dostawa lodówki laboratoryjnej +4 st. C.: 1. Dostawę wraz z transportem do Zakładu Transplantologii, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii, Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika. 2. Wniesienie, montaż, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia. 3. Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w zakresu obsługi przedmiotu zamówienia (minimum 2 godziny) dla 2 osób. W/w szkolenie Wykonawca przeprowadzi w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 4. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej. 5. Dostarczenie karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy w języku polskim. 6. Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji przez obie strony. 7. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r. oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1645 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności). 8. Świadczenie na terenie Polski autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji: a)czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu wysłania faksu lub e-maila z informacją o wadzie,

b)wymagany termin naprawy do 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od chwili zgłoszenia wady faxem lub e-mailem. W przypadku, gdy termin ten się wydłuży Wykonawca zapewni zastępcze urządzenie o parametrach nie gorszych niż urządzenie zamawiane. 9. Wymianę urządzenia/tego samego elementu na nowy na własny koszt Wykonawcy, w przypadku trzykrotnej naprawy urządzenia/tego samego elementu, będącego przedmiotem zamówienia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji.

10. Świadczenie przeglądów gwarancyjnych, minimum 1 w każdym rozpoczętym roku gwarancji, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem.

Część 2 - Dostawa chłodziarko - zamrażarki laboratoryjnej+4/ -20 st. C.: 1. Dostawę wraz z transportem do Zakładu Transplantologii, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii, Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, do pomieszczenia wskazanego

przez Użytkownika. 2. Wniesienie, montaż, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia. 3. Przeprowadzenie wdrożenia procedur IQ, OQ, PQ (w czasie uruchomienia) /w przypadku zaoferowania parametru, zgodnie z pkt. 12 SIWZ w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia oraz pkt. III Załącznika nr 2b do SIWZ. 4. Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w zakresu obsługi przedmiotu zamówienia (minimum 2 godziny) dla 2 osób. W/w szkolenie Wykonawca przeprowadzi w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 5. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej. 6. Dostarczenie karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy w języku polskim. 7. Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji przez obie strony. 8. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r. oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1645 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności). 9. Świadczenie na terenie Polski autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji:

a)czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu wysłania faksu lub e-maila z informacją o wadzie,

b)wymagany termin naprawy do 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od chwili zgłoszenia wady faxem lub e-mailem. W przypadku, gdy termin ten się wydłuży Wykonawca zapewni zastępcze urządzenie o parametrach nie gorszych niż urządzenie zamawiane. 10. Wymianę urządzenia/tego samego elementu na nowy na własny koszt Wykonawcy, w przypadku trzykrotnej naprawy urządzenia/tego samego elementu, będącego przedmiotem zamówienia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji.

11. Świadczenie przeglądów gwarancyjnych, minimum 1 w każdym rozpoczętym roku gwarancji, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:

dla części 1 - do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy;

dla części 2 - do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.