Dostawa drobnego sprzętu kuchennego dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu Znak postępowania: ZP- 51/WZŻ/2016

» Opis zapytania

1. Dostawa drobnego sprzętu kuchennego dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia miejsce dostaw zawiera: załącznik nr 2 - zestawienie kosztów zadania i załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.

3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie pochodzący z ekspozycji i wystawy), wysokiej jakości, spełniać wymagane polskim prawem normy, spełniać wymogi Sanepidu, BHP, przeciwpożarowe oraz posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, być sprawne technicznie i spełniać warunki techniczne i gwarancji.

4. Dostawa obejmuje montaż przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Kierowników Żłobka lub osobę upoważnioną, szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji.

5. Zaleca się Wykonawcy dokonał wizji lokalnej w celu prawidłowego przygotowania oferty oraz podpisania umowy.III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia:

1. Do 31 lipca 2016 dla żłobków pracujących w lipcu

2. Do 31 sierpnia 2016 dla żłobków pracujących w sierpniuWykaz przerwy wakacyjnej w żłobkach w 2016r w załączeniu załącznik nr4 do umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się