STAL / Rudnik /11.00373.3.2/profile i blachy

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Nr projektu: M-04534.14
Zbiornik przesypowy Proash1 V=50m3 (ZPP1)
1. MATERIAŁY
1.1. Konstrukcja wykonana ze stali w gatunku;
- S235JRH, S355JRH – profile zamknięte / profile na barierki
- S235JR, S355J2 – blachy, profile otwarte
- wszystkie materiały wg EN 10025-2 z oznaczeniem CE. świadectwo odbioru
wg EN10204:2004 w języku polskim,dla stali S355 świadectwo 3,1.
Stan dostawy:
a) profile zamknięte S235JRH / S355J2H wg PN-EN 10219 lub PN-EN 1021
b) profile otwarte S235JR, S355J2 +M lub +AR
c) blachy S235JR, S355J2 +N lub +AR
d) pozostałe dane gat. materiału jak w dokumentacji.
e) tolerancje grubości blach zgodnie z EN 10029:1999 w klasie A.EN10051
f) klasa powierzchni A2 (dla blach), C1 (dla profili) wg EN 10163 -2,-3.
g) stopień skorodowania wyższy jak B zgodnie z ISO 8501-1
nieakceptowalny.
h) dla materiałów przeznaczonych do cynkowania z opcją 5 wg EN 100
zawartość krzemu ma zawierać się w granicach:
- 0,15 < Si < 0,24 %
i) dla projektu blachy o grubości od 20 wzwyż z wymaganiem badania
rozwarstwienie jak poniżej:
- wg EN 10160 gatunek jakości S1 i strefa brzegowa E1
j) wszystkie elementy powinny być oznakowane, aby można b
zidentyfikować je z certyfikatami materiałowymi oznaczenia zgodne
10025-1, podpunkt 11. Dane będą przeniesione na dokumenta
powykonawczą ( śledzenia materiałów ).
1.2. CZĘŚCI ZŁĄCZNE WG DOKUMENTACJI CYNKOWANE OGNIOWO
ATESTEM, świadectwem odbioru 2.
- śruby i nakrętki powinny być od jednego producenta tak aby zapew
idealne skręcenie.
1.3. Wszystkie materiały stalowe powinny być bez jakichkolwiek uszkod
powierzchni i wewnętrznych uszkodzeń, które mogłyby obniżyć nośn
podłoża lub możliwość użyteczność konstrukcji.
1.4. W przypadku wystąpienia uszkodzeń dokonać naprawy zgodnie z instruk
naprawy IN-18/02.
1.5. Materiał powinien być nowy i mieć gładką powierzchnię bez pękn
rys, korozji i bez zawalcowań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.06.2016 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się