Wymiana dźwigu osobowego w D.S. Dwudziestolatka usytuowanym przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca wymianę dźwigu osobowego w Domu Studenckim Dwudziestolatka usytuowanym przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu.

2. Zakres robót:

a) demontaż istniejącego dźwigu osobowego, drzwi przystankowych i drzwi maszynowni,

b) przygotowanie szybu, podszybia i nadszybia do wymagań dostawcy dźwigu - naprawy

po demontażu, malowanie,

c) zabezpieczenie otworów drzwiowych płytą OSB,

d) przygotowanie otworów drzwiowych do wbudowania drzwi EIS60,

e) wykonanie obróbek budowlanych nowych drzwi przystankowych i drzwi maszynowni,

f) przygotowanie istniejącej maszynowni do wymagań dostawcy dźwigu,

g) wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu,

h) wykonanie instalacji elektrycznych wraz z wymianą kabla zasilającego od rozdzielnicy

głównej,

i) dostawa i montaż dźwigu,

j) malowanie klatki schodowej i holu w obszarze robót budowlanych,

k) dokonanie odbioru UDT i rozruchu dźwigu.3. Szczegółowy zakres prac, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawierają załączniki do SIWZ:

- Przedmiar (załącznik nr 9)

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 10)

- Projekt Wykonawczy (załącznik nr 11).

4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.06.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się