Dostawę aparatury laboratoryjnej w częściach dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN - DAZ-24 01/07/16

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2016 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się