Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu Znak postępowania: ZP-49/WZŻ/2016

» Opis zapytania

1. Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia miejsce dostaw zawiera: załącznik nr 2 - zestawienie kosztów zadania i załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.

3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe (nie pochodzące z ekspozycji i wystawy), wysokiej jakości, spełniać wymagane polskim prawem normy, spełniać wymogi Sanepidu, BHP, przeciwpożarowe oraz posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, być sprawne technicznie i spełniać warunki techniczne i gwarancji.

4. Dostawa obejmuje montaż przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Kierowników Żłobka lub osobę upoważnioną, szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji.

5. Zaleca się Wykonawcy dokonał wizji lokalnej w celu prawidłowego przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.05.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.